Linkedin


Discussieer mee op Linkedin. Leden vormen tezamen een netwerk waaruit direct kennis kan worden vergaard over recente ontwikkelingen.

Via deze discussies willen we peilen wat de mening is van de leden van VNconstructeurs. De resultaten van deze discussies zullen via de nieuwsbrief en website van VNconstructeurs worden gepubliceerd. Discussieer mee! Ga naar Linkedin.

Eurocodes laten teveel ruimte voor discussie.
We werken nu al een tijdje met de Eurocodes. Toch lopen we waarschijnlijk allemaal tegen zaken aan waarvan we niet weten wat we er mee aan moeten. Wat zijn voor jullie onduidelijkheden of punten van discussie in de Eurocodes? Laat het ons weten zodat we deze zaken via het COBc kunnen aankaarten!
Lees meer

Crisis = leegloop van kennis constructeursvak.
De crisis heeft een enorme weerslag op bouw en gaat ook de constructeurs niet voorbij. De effecten hebben invloed op de omvang van de adviesbureaus en van afdelingen met constructeurs op alle plaatsen in het bouwproces.
Zorgt de crisis dat er ook een leegloop is van kennis uit het constructeurvak of komt het allemaal wel goed? Wat betekent dit voor de toekomst van het vak van constructeur?
Wat vindt u?

Rekensoftware moet gecertificeerd worden.

Hebben wij als constructeurs behoefte aan gecertificeerde rekensoftware? Zou dit verplicht moeten zijn?
Er zijn diverse software oplossingen voor constructeurs voorhanden. Veel van ons maken vast ook gebruik van zelf gebouwde tools voor deelberekeningen. Is goed om te eisen dat er alleen met gecertificeerde software wordt gewerkt? Is het mogelijk om software voor al haar toepassingen te certificeren? Wat is de waarde daarvan? Rekenen met gecertificeerde software garandeert natuurlijk niet meteen dat alle berekeningen goed zijn. Goede invoer bepaalt juistheid resultaten. En hoe moet het met uw eigen tools?
Wat vindt u?

Veiligheid gebouwen ook een publieke taak?
“De overheid moet verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van veiligheid gebouwen op de daarvoor meest geëigende plek, de vergunningverlening, en moet de benodigde toetsing en controle doen, of kan deze ook door private partijen gedaan worden?”
Wat vindt u?

Overheid legt wettelijk normen op, maar betaalt er niet voor.
“Hoe kan het dat normen (NEN, Eurocode) door vrijwilligers worden gemaakt en dat deze uiteindelijk wettelijk worden? Is dat goed? De overheid legt ze op, maar betaald er niets voor om ze tot stand te laten komen."
Wat vindt u?

Uitstel Eurocode leidt tot onacceptabele kosten voor constructeurs.
“Het uitstel van het nieuwe bouwbesluit en daarmee de vertraging van het van kracht worden van de Eurocode leidt tot onacceptabele kosten voor constructeurs.”
De invoering van het nieuwe bouwbesluit is al een aantal maal uitgesteld. Constructeurs hebben zich al meerdere malen voorbereid op de invoering en daarbij behorende investeringen gedaan. Zekerheid omtrent het ingaan van het nieuwe bouwbesluit is er nog niet, omdat politieke besluitvorming op zich laat wachten. Ondertussen lopen de kosten voor constructeurs op, doordat inmiddels gevolgde cursussen en allerlei interne opleidingen herhaald moeten worden. Dit is voor constructeurs een onwerkbare situatie. Wat vindt u?

Opdrachtgevers moeten kiezen voor register constructeurs.
“VNconstructeurs moet stimuleren dat opdrachtgevers kiezen voor register constructeurs en register ontwerpers.”
Als register constructeur ben je getoetst over kennis en ervaring. Ben je daarmee een kwalitatief betere constructeur of ben je zonder registratie vakbekwaam genoeg? Stimuleert het de constructeur om zijn vakkennis op peil te houden?
Wat vindt u?

Management beter belonen dan vakinhoud?
“Het is terecht dat mensen met managementtaken beter worden beloond dan vakinhoudelijke mensen. Of niet?”
Beloning is een actueel onderwerp in onze branche. Is het terecht dat managementtaken meer opleveren dan vakinhoudelijk werk? Of zou juist vakmanschap met alle bijbehorende kennis en expertise aanzienlijk meer moeten opleveren?
Wat vindt u?

Hoe selecteer je een constructeur?
Op de eerste ledenvergadering van VNconstructeurs op 19 mei bleek dat selectiecriteria die opdrachtgevers gebruiken, een hot item zijn voor onze leden.
"Selecteren op prijs is niet wat we willen! Als geen andere beroepsgroep hebben wij altijd al werkdruk en prijsdruk met elkaar weten te combineren. Maar wat betekent selecteren op kwaliteit of deskundigheid? Welke andere criteria zijn er voor opdrachtgevers om een constructeur te selecteren?"
Op de eerste ledenvergadering van VNconstructeurs op 19 mei bleek dat selectiecriteria die opdrachtgevers gebruiken, een hot item zijn voor onze leden. Wat vindt u?