In de media


Column Rijpstra: In gesprek

Datum: 31-5-2017

De zomer nadert. Van een rustige aanloop is echter geen sprake. Niet alleen door de activiteiten die wij de komende maand nog gaan ontplooien; daarover meer in Context-3. Maar ook door een erg vervelende calamiteit afgelopen weekend.

Het instorten van een bouwwerk wil je niet meemaken. Maar het is helaas wel gebeurd. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Onze gedachten gaan dan wel direct uit naar de betrokken bedrijven en medewerkers op wie zo’n incident een enorme impact heeft.

Nu zijn er twee vragen heel belangrijk: hoe is het gekomen en hoe voorkom je het in de toekomst.
Ik pleit ervoor dat de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaak breed gedeeld worden, zodat we van deze vervelende gebeurtenis iets kunnen leren. Het is dan wel een -ongelukkig- toeval dat wij samen met een aantal andere verenigingen over dit thema een seminar in voorbereiding hebben begin juli.

Los van deze instorting, valt het mij al jaren op dat de versnippering, het opdelen van het werk in vele kleine delen, nog steeds doorgaat. Mijn oproep is om dit fenomeen te stoppen; ga met opdrachtgevers in gesprek over volledige opdrachten (gebruik de VNc-STb!).
De hoofdconstructeur moet gewoon weer de hoofdconstructeur worden.

Paul Rijpstra
Voorzitter VNconstructeurs

Ddeze column in verschenen in Context-3: 1 juni 2017
< Terug