Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

- Stemming imago
- Bouw stagneert
- Constructief HBO
  CONTEXT nr. 4 | dinsdag 20 september 2011
  Voorwoord
  In deze alweer 4e Context aandacht voor het imago van de constructeur, de stagnerende bouwproductie in 2012 en een artikel over constructief overleg tussen HBO opleidingen en de beton- en staalbouwbranche.
  Mail deze nieuwsbrief vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.
  Bent u nog geen lid van VNconstructeurs? Meld u dan nu aan! <lid worden>

  Wij wensen u veel leesplezier.
  Bestuur VNconstructeurs  Stemming over imago.
  “Het moet een vereniging zijn voor en door constructeurs”, vindt het bestuur dat op de eerste ledenvergadering de gelegenheid aangreep om onder de leden in kaart te brengen hoe het zit met het imago van de constructeur en zijn vak. De commissie Imago presenteerde zichzelf en haar plannen en vroeg de aanwezigen daarna naar hun mening over dit onderwerp, zodat de plannen daarop verder afgestemd kunnen worden.

  De leden blijken bijzonder ontevreden over het imago van de constructeur (87,8%), maar zijn juist wel weer tevreden met het imago van hun bedrijf of afdeling (78,1%).  Ze vinden het verrassend genoeg wel noodzakelijk, dat er activiteiten ondernomen worden om het imago van hun bedrijf/afdeling te verbeteren (86,4%) en alle aanwezigen zijn daar al actief mee.

  Eensgezind is men van mening dat het imago van het constructeursvak verbeterd moet worden (100%), echter slechts 30% doet daar iets aan en ruim 70% nauwelijks of niets.
  Imagoverbetering heeft volgens de leden vooral prioriteit in de bouwwereld zelf (36%), op de voet gevolgd door de buitenwereld in algemene zin (33,7%). Minder urgent is het imago binnen het onderwijs (18%) en onder constructeurs zelf (12,4%).
  Het honorarium van de constructeur is en blijft een heikel punt en ruim 60% van de aanwezigen is van mening, dat een hoger honorarium het imago van de constructeur alleen maar ten goede kan komen. Een minderheid is van mening dat het imago onveranderd blijft bij een hoger honorarium (31,1%) en 8,9% vreest zelfs dat het er slechter van wordt.

  Ook binnen de branche is men van mening dat er flink wat schort aan het imago.
  <lees verder>
  Bouwproductie stagneert in 2012
  De Nederlandse bouwproductie stijgt dit jaar nog met 2,8%, maar groeit in 2012 niet meer, blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van ING op 12 september.
  De bank verwacht dat volgend jaar 1,5% minder nieuwbouwwoningen worden opgeleverd, voor 2011 wordt nog gerekend op een stijging van 3,7%. De daling houdt volgens ING verband met de verlaging van de overdrachtsbelasting, waardoor het voor woningzoekenden financieel minder aantrekkelijk wordt om een nieuwbouwwoning te kopen. Ook door de slechtere economische vooruitzichten daalt de vraag naar nieuwe woningen.
  De bouw van bedrijfspanden stijgt wel licht, maar dat zet volgens de bank geen zoden aan de dijk vanwege de leegstand en doordat de vraag naar werkplekken afneemt. De algehele bouwproductie komt volgens ING op een structureel lager niveau te liggen dan voor 2010, toen de productie nog met 11,6% afnam. “Dit betekent dat er nog wel gesaneerd zal moeten worden.”, aldus sectormanager Bouw Jan van der Doelen van ING.  Constructief aan tafel bij HBO en beton- & staalbouwbranche
  Op de eerste ledenvergadering van van VNconstructeurs liet een overgrote meerderheid (74,5%) van de aanwezigen duidelijk blijken, ontevreden te zijn over de kwaliteit van met name het HBO en de uitstroom van afgestudeerden aan de hogescholen. In deze kritiek staan we gelukkig niet alleen, want ook de beton- en staalbranche heeft recent zijn zorgen geuit en acties aangekondigd.
  Tijd dus voor het bundelen van de krachten.

  Landelijk verzorgen momenteel 13 hogescholen op 15 loca-
  ties een opleiding tot ‘Bachelor of Built Environment’. In modern Nederlands wordt daarmee een HTS-ingenieur in de Bouwkunde of Civiele techniek bedoeld. Natuurlijk staan we er voor de volle honderd procent achter dat de opleidingen met hun tijd zijn meegegaan en alle belangrijke ontwikkelingen in de bouw snel en adequaat hun plek in het curriculum hebben gegeven.
  Maar hoeveel sterker staat de BBE’er van vandaag ten opzichte van die HTS-ingenieur van weleer?
  <lees verder>


  9/11-monument
  geopend op
  Ground Zero
  .
  Zondag 11 sep-
  tember, precies
  tien jaar na de
  aanslagen op het
  WTC in New York,
  is het 9/11 monu-
  ment geopend.

  Het monument is
  ontworpen door
  architect Michael
  Arad (Handel
  Architects) en be-
  staat uit 2 vierkante
  watervallen die de
  plek markeren van
  de ingestorte torens.
  Rond de bassins
  met de watervallen
  zijn de bijna 3.000
  namen van de
  slachtoffers gegra-
  veerd. Volgens de
  architect staat het
  monument door
  beweging voor het
  leven.
  <architectenweb>  Let op!
  Symposium
  constructieve
  veiligheid
  .
  Op 28 september
  2011 zal in LEF
  te Utrecht een
  symposium plaats-
  vinden over
  constructieve veiligheid.

  Het symposium is
  georganiseerd ron-
  dom de stelling
  "Veilige constructies
  in de bouw: Fictie of
  realiteit?"
  Diverse autoriteiten
  op het gebied van
  veiligheid, bouwen
  en constructies ge-
  ven hun visie en
  zullen aansluitend
  uitgebreid discussië-
  ren over verschillen-
  de strategieën voor
  het borgen van con-
  structieve veiligheid.
  Nog niet aangemeld?
  klik hier
  Voor het volledige
  programma: klik hier

     Discussieer
  mee: Linkedin.

  “VNconstructeurs
  moet stimuleren
  dat opdrachtge-
  vers kiezen voor
  register construc-
  teurs en register
  ontwerpers.”

  Als register construc-
  teur ben je getoetst
  over kennis en erva-
  ring. Ben je daarmee
  een kwalitatief
  betere constructeur
  of ben je zonder
  registratie vakbe-
  kwaam genoeg?
  Stimuleert het de
  constructeur om zijn
  vakkennis op peil te
  houden? Wat vindt u?
  Discussieer mee op
  Linkedin via de but-
  ton op onze website!
  De resultaten van
  discussies zullen
  door de Webredactie
  worden samengevat
  in de nieuwsbrief van
  eind oktober.


  Oproepen.
  Wilt u deelnemen
  aan de redactie van
  Context en/of de
  website?
  Mail naar de redactie.

  Heeft u opmerkin-
  gen, suggesties of
  problemen met deze
  nieuwsbrief of met
  onze website? Laat
  het ons weten! Mail
  naar het secretariaat.

  Nog niet aangemeld
  voor Context? Meld u
  dan nu aan!
  Nieuwsbrief