Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• start onderzoek
• column nr. 3
CONTEXT nr. 2-2012 | donderdag 09 februari 2012
Voorwoord
De tweede Context van dit jaar staat in het teken van ons onderzoek naar de kwaliteit van het constructief onderwijs. Vanaf volgende week gaat de enquête daadwerkelijk van start. Daarvoor zijn we nog dringend op zoek naar jonge constructeurs met maximaal 2 jaar werkervaring na afstuderen, die mee willen werken aan ons onderzoek. Ben jij zo’n jonge constructeur of ken je er een? Laat het ons weten via secretariaat@vnconstructeurs.nl.
Ondertussen zijn de rondetafelgesprekken over brand en kanaalplaten in volle gang. Zo’n 80 deelnemers verspreid over 4 gesprekken, waarvan er reeds 3 hebben plaatsgevonden. Interessante en levendige discussies waar we in de volgende Context zeker verslag van zullen doen.
Tot slot in deze Context een nieuwe column van Johan Galjaard, onze voorzitter, waarin hij ons aanspoort om vooral onze kansen te pakken!
We wensen u weer veel leesplezier.

Word ook lid en versterk VNconstructeurs!
Mail deze nieuwsbrief vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.

Bestuur VNconstructeursStart onderzoek naar kwaliteit constructief onderwijs.
Het reeds aangekondigde onderzoek van VNconstructeurs naar de kwaliteit van het constructief onderwijs gaat nu echt van start. Na een uitgebreide voorbereiding, waarin alle vragen definitief zijn opgesteld, is nu de tijd aangebroken om alle respondenten daadwerkelijk te gaan ondervragen. De komende 6 tot 8 weken zullen ingenieursbureaus, docenten en starters per telefoon en email benaderd worden met vragen uit de zorgvuldig samengestelde enquête.

Doel van het onderzoek is om samen met het bouwbedrijfsleven, vakdocenten en pas afgestudeerden, een betere aansluiting tussen opleiding en praktijk te bewerkstelligen. De resultaten van de enquête zullen inzicht geven in de wensen en eisen van de verschillende partijen. Daarmee kunnen we samen met de opleidingsinstituten bepalen, wat nodig is om de kwaliteit van het constructief onderwijs te versterken.

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door Avante Consultancy. Zij zullen de komende weken honderden respondenten enquêteren via de telefoon en email. Om tot goede resultaten te komen is medewerking van allen die benaderd worden, natuurlijk van groot belang.

Voor een compleet beeld van het onderzoek zijn we nog op zoek naar jonge constructeurs, met maximaal 2 jaar werkervaring na afstuderen, die mee willen werken aan dit onderzoek. Bent u zo’n jonge constructeur of heeft u zo iemand in dienst? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten en mail naar secretariaat@vnconstructeurs.nl. Ook de meningen van deze jonge constructeurs zijn uitermate belangrijk voor het versterken van de kwaliteit van het constructief onderwijs.

Voor meer informatie, zie de eerder verschenen artikelen over dit onderzoek in onze nieuwsbrief Context en op onze website.Column voorzitter: Pak die kansen!
Tijdens het hoogwater van begin januari dreigde niet alleen een aantal dorpen onder te lopen, maar ook het Groninger Museum. Met nog maar een paar centimeter speling werden in allerijl de benedenzalen ontruimd. Uiteindelijk kwam het water toch niet zo hoog als gedacht. Wel was het museum drie dagen gesloten. De schade: ruim 40.000 euro. Het was niet de eerste keer dat het museum bijna in problemen kwam en het zal ook zeker niet de laatste zijn.
We kúnnen gebouwen maken die bij hoogwater keurig opdrijven en na het zakken van het waterpeil ook weer netjes op hun fundering terugzakken. Voor constructeurs liggen daar enorme kansen. We kunnen de constructie veel meer dan nu combineren met de weerbaarheid tegen water. De dijk-in-duin in Katwijk is een goed voorbeeld, met een geïntegreerde parkeergarage en andere functies in de kustverdediging. Er komt steeds meer ruimte voor dit soort innovatieve oplossingen.

Lees meer


De Lens St. Petersburg Florida.
Het winnende ontwerp voor de nieuwe pier in St. Petersburg Florida in de USA is van architectenbureau Michael Maltzan Architecture.
Vanaf afstand bekeken lijkt het ontwerp een soort lens of loep te zijn die in het midden het water bijna omarmt. Het is een uitkijkpunt voor de lucht erboven, het water eronder en de stad erachter.

2 bruggen verbinden de Lens met het land; een scheert over het water met een directe link naar de baai, de ander verrijst hoog met prachtig uitzicht op de pier en de stad. In het midden van de Lens blijven de resten van de oude pier bewaard waarmee een soort onderwater tuin gecreëerd wordt. Een bijzonder icoon in de baai van Tampa waar land en water op een duurzame wijze met elkaar verbonden worden.
arcspace.comOproepen.
Wilt u deelnemen aan de redactie van Context en/of de website?
Mail naar de redactie.

Heeft u opmerkingen, suggesties of problemen met deze nieuwsbrief of met
onze website? Laat het ons weten! Mail naar het secretariaat.

Nog niet aangemeld voor Context? Meld u dan nu aan! Nieuwsbrief