Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• 2PE punten RC/RO
• toekomst toets
• meldpunt
  CONTEXT nr 12-2012 | woensdag 19 september 2012
  Voorwoord.
  In deze 12e Context van dit jaar willen we je nogmaals wijzen op het Congres 1e Dag van de Constructieve Veiligheid volgende week woensdag. Pak die kansen en vergroot constructieve veiligheid! Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan en behaal ook nog eens 2 permanente educatie punten voor het Constructeursregister RC/RO.
  Verder besteden we aandacht aan de toekomst van de constructieve toets, het verbeteren van aanbestedingsprocedures en de onderzoeken in de bouw die momenteel lopen of net zijn afgerond.

  Wij wensen je weer veel leesplezier.  Pak je kansen en vergroot constructieve veiligheid!
  Het bijwonen van de “1e Dag van de Constructieve Veiligheid” op 26 september is behalve een stap vooruit in constructieve veiligheid, ook een uitgelezen kans om één van je klanten of relaties uit te nodigen en mee te nemen naar deze dag.
  Zo kunnen we samen het bewustzijn voor constructieve veiligheid en het belang van de rol van de constructeur vergroten.
  Daarnaast behaal je als registerconstructeur of registerontwerper met het deelnemen aan dit unieke congres 2 permanente educatie punten voor het Constructeursregister RC/RO. Een perfecte extra reden om deze dag bij te wonen.

  Schrijf je dus snel in op de website van De 1e dag van de Constructieve Veiligheid of via de website van VNconstructeurs. Al meer dan 100 bezoekers gingen je voor!
  Klanten of relaties inschrijven, kan door een mail met dit verzoek te sturen naar secretariaat@VNconstructeurs.nl.

  Nog geen lid van VNconstructeurs? Bij aanmelding voor een nieuw bedrijfslidmaatschap is toegang tot de “1e Dag van de Constructieve Veiligheid” gratis en betaal je pas contributie vanaf 2013. Kijk hiervoor op onze website.
  Jij pakt toch ook die kansen?  Toekomst constructieve toets.
  Naar aanleiding van de rapportages van de commissie Mans en commissie Dekker zijn er plannen om de huidige wijze van de constructieve toets in de toekomst aan te passen. Op basis hiervan heeft het bestuur van het COBc een aantal leden gevraagd, namens de leden, een werkgroep te vormen om onderzoek te doen naar de toekomstige vorm van constructieve toetsing.
  Het doel is daarbij is een visie te maken over de wijze waarop de toetsing en het toezicht de beste borging van de constructieve veiligheid geeft en te kijken hoe de expertise van de huidige BWT-constructeurs en -inspecteurs benut kan worden.
  Voor het onderzoek is een enquête gedaan onder de leden van het COBc en grote belanghebbende partijen binnen de bouw in Nederland.

  De uitslag van de enquête en de visie van het COBc worden, na akkoord door het bestuur en de achterban, gepresenteerd op de COBc-dag van 1 november.

  Op het congres 1e Dag van de Constructieve Veiligheid op 26 september in Utrecht zal dit onderwerp ook aan bod komen zowel in een presentatie van Tjibbe Joustra als in parallelsessie 1 over “De rol van de overheid”. In deze parallelsessie zal ir. H.C.M. van Egmond van het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties samen met dhr. J.G. van Leeuwen, voorzitter van het COBc, aangeven hoe de overheid in de toekomst haar taak ziet en wat de overheid kan betekenen voor de bouwwereld. Na een korte inleiding zal er een discussie met de zaal zijn.

  Omdat dit onderwerp bij vele constructeurs leeft is VNconstructeurs van plan om samen met het COBc een rondetafelgesprek te gaan organiseren over dit onderwerp.  Verbeter de aanbestedings- procedures!
  Een goede mogelijkheid om de procedures rond (EU)aanbestedingen te verbeteren is om via het meldpunt aanbestedingen op onze website je bezwaren kenbaar te maken bij opdrachtgevers en/of hun adviseurs. De Vereniging doet dit zonder duidelijk te maken van wie het bezwaar afkomstig is. Recent heeft VNconstructeurs met succes bezwaar gemaakt tegen een niet of nauwelijks te vervullen selectie criterium bij Project Emmen. Het criterium is aangepast en VNconstructeurs zal in nader overleg treden met betreffende adviseur om in de toekomst tot verbetering van de criteria te komen.
  Er zijn nog twee bezwaren met betrekking tot projecten in Voorburg en Zoetermeer in behandeling.
  Meer weten? Klik hier.  Onderzoeken in de bouw.
  Overal valt te lezen dat er grote crisis heerst in de bouw. Dit is veelal niet goed voor het opstarten van nieuwe onderzoeken, welke vaak veel geld kosten. Toch als we kijken naar onderzoeken die momenteel lopen of net zijn afgerond, lijkt het met het onderzoek nog niet zo slecht te gaan. Op de universiteiten in Nederland wordt nog volop onderzoek gedaan. Dit heeft mede te maken met het studiebeleid, waarbij constructieve studenten een Master Research project dienen te doen voor hun opleiding. Niet alleen studenten doen het onderzoek, maar ook promovendi en zeker ook grote bedrijven en verenigingen.

  Er wordt veel onderzoek gedaan naar toepassingen van de meer traditionele materialen, zoals beton. Momenteel werkt er een promovendus aan een onderzoek naar het transport van chloride en vocht door beton. Met name naar het proces en de consequenties die het transport op de betonkwaliteit heeft. Ook is er recent een onderzoek afgerond naar het uit het vlak knikgedrag van stalen bogen. Hierbij zijn er ontwerpregels opgesteld om een grote overspanning van een stalen boog te kunnen maken zonder dat deze daarbij zijlings gesteund hoeft te worden.
  Echter er wordt ook naar andere materialen onderzoek gedaan. Zoals uit het vlak belast glas.
  Lees meer  's Werelds 1e
  roterende toren in Londen.

  De beelden van een 80 verdiepingen tellende woontoren in londen waarvan alle bouwlagen afzonderlijk van elkaar kunnen roteren zijn fascinerend! De Italiaanse architect David Fisher heeft zijn plannen voor een dynamische toren al eerder gepresenteerd voor Dubai en Moskou. Eerder dit jaar kondigde de architect aan zich te willen richten op Londen. Doordat de rotatie in werkelijkheid zeer langzaam gaat zal deze, aldus Fisher, niet als onaangenaam worden ervaren. Bekijk de video!  Hbo-opleiding constructeurs schiet ernstig tekort.
  Hbo-afgestudeerde constructeurs hebben onvoldoende kennis van essentiële vakken als wiskunde en mechanica. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek dat door Avante Consultancy is uitgevoerd in opdracht VNconstructeurs. Het onderzoek heeft er al toe geleid dat de Hoger Onderwijs Groep Bouw en Ruimte ons gevraagd heeft mee te denken over verbetering van het constructief Hbo-onderwijs. We houden je natuurlijk op de hoogte! Het volledige onderzoek is inmiddels gepubliceerd en te bekijken via onze website.  Constructie foutjes.
  Bouwwerken hebben de vreemde natuurlijke neiging om niet in te storten. Ingenieurs ontwerpen naar maatschappelijk geaccepteerde veiligheidsnormen, die zo zijn opgesteld dat het risico op ongelukken vrijwel verwaarloosbaar is. Maar ingenieurs zijn ook mensen, en af en toe gaat het mis. En heel af en toe gaat het erg mis. En heel heel af en toe vind je jezelf terug in één of andere top 10 van constructieve fouten. Dat de ontwerpers van de toren van Pisa, de Tacoma Narrows Bridge, het Lotus Riverside complex, de Hyat Regency Walkway en de Teton Dam het maar mogen weten.
  Constructiondigital
  Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

  Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.