Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

  • Controle op borging
  • Maak ook normen
  • Constructeur vs constructeur
  • RTG Robuustheid
CONTEXT nr 10-2013 | woensdag 25 september 2013
Voorwoord
In deze 10e Context van dit jaar aandacht voor de uitkomsten van het overleg tussen diverse partijen uit de bouw over de op stapel zijnde privatisering van het bouwtoezicht en de borging van de constructieve veiligheid. Daarnaast doen we nogmaals een beroep op jullie allen om input te geven over het gebruik van de normen voor bestaande constructies. Deel je ervaringen en maak ook normen. Verder in deze Context het tweede interview in de serie ‘constructeur versus constructeur’ waar ditmaal gekeken wordt naar de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke constructeurs. En tot slot een aankondiging voor een nieuwe serie Rondetafelgesprekken over Robuustheid.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier!Privatisering en borging constructieve veiligheid
Hoe de (controle op) constructieve veiligheid te borgen als het bouwtoezicht geprivatiseerd gaat worden? Daar gezamenlijk een standpunt over formuleren was de doelstelling van het overleg wat vorige week op initiatief van het COBc heeft plaatsgevonden tussen VNconstructeurs, CUR, de Betonvereniging, VBWTN, BmS en het Platform Constructieve Veiligheid.
Aan de hand van 6 stellingen werden de verschillende facetten van de privatisering nader met elkaar besproken en bediscussieerd. Hoe borgen we de onafhankelijkheid, welke onwenselijke situaties worden met het duale stelsel gecreëerd en wie gaat de werkzaamheden uitvoeren? Verder werd besproken hoe uniformiteit te creëren in toetsniveaus, hoe alles te verzekeren en is constructieve veiligheid een publiekrechtelijke taak?
Lees meerMaak ook normen!
Ook meewerken aan de totstandkoming en het onderhoud van normen? Deel je ervaringen, vragen en opmerkingen over het gebruik van de huidige normen voor bestaande constructies!
VNconstructeurs is vertegenwoordigd in de normcommissie TGB betonconstructies waar men bezig is met het opstellen van de eerste versie van NEN 8702. Specifiek knelpunten in NEN-EN 1992-1-1 en NEN-EN-1992-2 met betrekking tot de beoordeling en herberekening van bestaande bouw worden daarbij gebruikt.

Na een inventarisatie van de normen en hoe deze aansluiten (of niet aansluiten) op bestaande constructies wil de werkgroep graag praktijkervaringen inbrengen. Wie heeft er ervaringen met deze normen, welke vragen heb je of welke hiaten heb je geconstateerd als het gaat om het gebruik van de huidige normen?
De commissie Vakmanschap van VNconstructeurs nodigt je van harte uit je ervaringen, vragen en opmerkingen met hen te delen teneinde deze te gebruiken bij het opstellen van de eerste versie van NEN 8702. Je kunt je input geven in de vorm van een vraag, opmerking, ervaring of specifieke case waarin één of meerdere problemen naar voren komen. Elke inbreng is van harte welkom.

Stuur je input voor 15 oktober 2013 naar secretariaat@vnconstructeurs.nl onder vermelding van “bestaande constructies” en maak ook normen!
Bijlage: bestaande constructies en normenConstructeur versus constructeur
Constructeurs zijn er in alle soorten en maten, maar hoe bezien zij elkaar eigenlijk? In dit tweede interview uit onze serie “constructeur versus constructeur” kijken we naar het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke constructeurs.
We spraken met Mariëlle Rutten, bouwkundig constructeur bij Arup en voor de mannelijke input interviewden we Kars Haarhuis, bouwkundig constructeur bij ABT. “Een mix van mannen en vrouwen in een team is het beste...”. Zekerheid versus meer zelfverzekerdheid? Een ander inzicht in ons vak.

Als eerste is het natuurlijk interessant om te kijken naar de verhouding van het aantal mannelijke en vrouwelijke werknemers. Zowel bij ABT als bij Arup werken veel vrouwen, echter niet op de constructieafdeling. Zo werken er bij Arup meer vrouwen bij bijvoorbeeld lichtontwerp. Bij de constructieafdeling van gebouwen waar Mariëlle werkt, zijn er van de 15 personen 3 vrouwelijke constructeurs. Bij ABT is de verhouding nagenoeg hetzelfde al werken daar wel ongeveer 4 keer zoveel mensen op de constructieafdeling.
Lees meerRobuustheid – een nieuwe serie rondetafelgesprekken
In november en december organiseert VNconstructeurs in samenwerking met NEN en het COBc weer een serie rondetafelgesprekken. Het thema is Robuustheid.
Er zijn veel discussies over Robuustheid van bouwwerken tussen constructeurs en Bouwtoezichten. Voor dit onderwerp is dan ook een werkgroep ingesteld onder TGB commissie basiseisen met als opdracht Robuustheid te normaliseren. Om inzicht te krijgen in jullie wensen en eisen ten aanzien van deze normering (jullie zijn tenslotte de constructeurs die er robuust mee moeten bouwen) organiseren we een viertal gespreksrondes waarin we met sprekers van NEN, het COBc en elkaar kunnen discussiëren.
Klik hier voor meer informatie over de inhoud en aanpak van deze gespreksrondes.
Een prachtige kans om mee te denken in de ontwikkeling van nieuwe regelgeving!People’s Palace
De door Mecanoo Architecten ontworpen bibliotheek van Birmingham is begin september geopend. Het is de grootste openbare bibliotheek van Europa en bestemd voor alle bevolkingsgroepen en generaties. ‘A people’s palace’, aldus Francine Houben van Mecanoo.
Het zeer transparante glazen gebouw is gehuld in metaalfiligraan en is opgebouwd als een serie verspringende dozen met weelderige daktuinen. Het geheel is van binnenuit ontworpen en leidt de bezoeker door het gebouw via een opeenvolging van ronde vides en cirkelvormige ruimtes. Natuurlijk is het gebouw duurzaam ontworpen en BREEAM gecertificeerd.
architectenwebSlim Bouwen Award
Op 19 september werden door de Stichting SlimBouwen de prijzen uitgereikt aan het product, project en concept dat het meest flexibel, CO2 reducerend, efficiënt en duurzaam is; de slimste ideeën van Nederland. De pilotwoningen van Het Dorp in Arnhem sleepte de prijs voor slimste project in de wacht. Voor een complexe doelgroep zijn flexibele en doordachte oplossingen verzonnen met gebruikmaking van slimme materialen en ook nog binnen een jaar opgeleverd. Het Flex-Homeconcept waarbij na iedere bouwfase een oplevering plaatsvindt, won de prijs voor het slimste concept en de publieksprijs.
slim bouwenWord ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.Links