Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

Laat uw kans niet verloren gaan om uw invloed op nieuwe regelgeving uit te oefenen en meld u nu aan!
CONTEXT rondetafelgesprekken | donderdag 13 november 2014
In november en december organiseren VNconstructeurs, COBc en NEN weer een serie rondetafelgesprekken. Het thema is Hergebruik bestaande betonconstructies & de nieuwe norm NEN 8702.
Graag nodigen wij u, leden en niet-leden van VNconstructeurs of COBc, uit om deel te nemen aan één van de rondetafelgesprekken over Hergebruik Betonconstructies.
Het is een uitgelezen kans om mee te denken bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving waar ook u als constructeur dagelijks mee te maken heeft/krijgt. Lees er in deze extra Context alles over en meld u snel aan voor één van de drie rondetafelgesprekken. Deelname levert u ook nog eens 1 KE/PE punt op voor het Constructeursregister!
Wij ontmoeten u graag op een van de hiernaast genoemde locaties.

Met vriendelijke groet,
Johan Galjaard
Voorzitter VNconstructeursVragen bij hergebruik betonconstructies
Wij krijgen er steeds meer mee te maken: een bestaande constructie die aangepast en/of hergebruikt wordt. Vaak is het opnieuw gebruiken van een bestaande constructie een moeizame worsteling voor de constructeur. Zeker wanneer het een al wat ouder betonnen draagconstructie van een gebouw of kunstwerk betreft. Wat is de kwaliteit nog van het beton? Hoe beoordeel je deze kwaliteit in het werk? Hoe mag je hiermee rekenen, wanneer de betonconstructie volgens bijvoorbeeld de TGB9172, TGB1955 of nog ouder is ontworpen? En hoe zit het met de toegepaste betonstaal kwaliteit? Of eventueel toegepaste voorspanning? Wat kun je met de toen toegepaste detaillering? Hoe controleer je specifieke zaken als dwarskracht capaciteit of pons? Hoe ga je om met thema's als duurzaamheid of brand?
Kortom, vele vragen te over.Nieuwe norm op komst
Enkele jaren geleden is NEN 8700 geïntroduceerd als eerste van een serie Nederlandse Normdelen om duidelijkheid te verschaffen hoe wij als constructeur om moeten gaan aanpassingen aan bestaande constructies. Er is inmiddels wel duidelijkheid verschaft over de toe te passen veiligheidsfilosofie, en de te hanteren belasting coëfficiënten. Maar hoe de constructeur moet rekenen aan het materiaal beton van oudere constructies is nog niet geregeld. Met als gevolg dat ieder het op zijn eigen wijze probeert op te lossen. Met alle discussies van dien. Daar komt nu verandering in. In de loop van volgend jaar verschijnt NEN 8702, die richting gaat geven hoe bestaande betonconstructies onderzocht en berekend moeten worden.Uw mening telt!
In deze serie rondetafelgesprekken geven wij u een unieke inkijk in de nieuwe norm. Een van de opstellers van de nieuwe norm zal een toelichting geven op een aantal onderwerpen uit deze norm, en antwoord geven op bovengenoemde vragen. Daarnaast zullen wij aan de hand van een project voorbeeld van een aanpassing aan een bestaand gebouw de werkwijze nader toelichten. En krijgt u de gelegenheid om uw visie te geven op de voorgestelde onderzoeks- en berekeningsmethoden. Want uw mening telt, en over een aantal zaken willen de normcommissie graag uw mening en ervaringen horen.

De RTG’s starten om 16.30 uur met een ontvangst gevolgd door het programma. In de pauze zal er een eenvoudige broodmaaltijd worden aangeboden. We eindigen om 19.30 uur.
In verband met de organisatie wordt voor deze avond een bescheiden bijdrage van € 20,- exclusief BTW berekend.

Laat uw kans niet verloren gaan om uw invloed op nieuwe regelgeving uit te oefenen en meld u nu hier aan!
Deelname levert u ook nog eens 1 KE/PE punt op voor het Constructeursregister!


Kom ook en meld u nu hier aan!
  • maandag 24-11 bij Ballast Nedam te Nieuwegein
  • dinsdag 9-12 bij VeriCon Ingenieurs te Veldhoven
  • woensdag 17-12 bij Pieters Bouwtechniek te Zwolle

Deelname levert u ook nog eens 1 KE/PE punt op voor het Constructeursregister!

Het programma:
16.30 uur Ontvangst met koffie en thee
17.00 uur Welkom, kennismaking en korte introductie van de gastheer
17.15 uur Toelichting op NEN 8702 door Gerrie Dieteren
18.00 uur Pauze
18.30 uur Introductie voorbeeldproject door Willem Klaverveld
18.45 uur Discussie en vragen
19.30 uur Einde

Tijdens de pauze zal een eenvoudige broodmaaltijd worden aangeboden.

De sprekers
Twee verschillende sprekers zullen tijdens deze bijeenkomst een inkijk geven in de nieuwe norm. Gerrie Dieteren, Senior Scientific Specialist bij TNO en rapporteur van de normcommissie 8702, geeft een toelichting op een aantal onderwerpen uit deze norm en gaat in op de vragen zoals hier links verwoord. Na de pauze zal Willem Klaverveld, projectingenieur bij ABT en specialist op het gebied van hergebruik van gebouwen, aan de hand van een projectvoorbeeld de werkwijze nader toelichten.Deelnemen
Deelname aan één van de RTG’s over Hergebruik bestaande betonconstructies en de nieuwe norm NEN 8702 kost slechts € 20,- ex BTW. Dit is inclusief een ontvangst met koffie en thee en een eenvoudige broodmaaltijd in de pauze. Aanmelden kan eenvoudig via deze link.

Na aanmelding en betaling via Ideal ontvangt u een bevestigingsmail van VNconstructeurs op het door u aangegeven email adres, met een factuur. U ontvangt dan tevens een routebeschrijving.