Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

TOPICS

• Constructeurs-Café
• Winnaar prijsvraag
• Hergebruik beton
• Protocol in gebruik
• Tijdelijke constructies
Context nr 12-2014 | donderdag 18 december 2014
Voorwoord
Deze laatste Context van het jaar is weer goed gevuld. Allereerst natuurlijk de nieuwste informatie over het Constructeurs-Café van 12 januari wat weer bijzonder inspirerend en vooral ook interactief belooft te worden. Daarnaast de bekendmaking van de winnaar van de prijsvraag Mooiste Constructie Aller Tijden. Verder een eindverslag van de Rondetafelgesprekken over het hergebruik van betonconstructies, een artikel over het gebruik van het herziene protocol galerijplaten en een artikel over de richtlijn voor tijdelijke constructies bij evenementen.
Wij wensen jullie weer veel leesplezier, alvast fijne feestdagen en een bijzonder goed oud & nieuw!Inspirerend en interactief Constructeurs-Café
Op maandag 12 januari organiseert VNconstructeurs het derde Constructeurs-Café wat niet alleen inspirerend maar ook bijzonder interactief belooft te worden! Naast de al eerder aangekondigde spreker Jeffrey Hinnen, CFO van Witteveen + Bos is ook Dick Gehéniau, een ondernemer pur sang die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft, bereid gevonden onze business meeting op te luisteren. Met hem gaan we in een brainstorm-achtige setting bepalen waar een goede onderneming nu eigenlijk aan moet voldoen.
Samen met het onderwerp van Jeffrey Hinnen, die ons alles gaat vertellen over het optimaal organiseren van werknemersparticipatie, belooft dit weer een inspirerend, informatief en vooral ook interactief Constructeurs-Café te worden.
Dit wilt u niet missen, dus meld u hier snel aan!Winnaar prijsvraag
De openbare stemronde op de mooiste constructie aller tijden is gesloten en de winnaar is: de CCTV Building ontworpen door Rem Koolhaas en constructief ontworpen door Ove Arup & partners. De toekomstig constructief ontwerper Jannick van Brussel, derde jaars student aan de Avans Hogeschool in Tilburg is de gelukkige winnaar van een iPad-mini. Er is druk gestemd op de 5 genomineerde constructies. De winnende constructie heeft maar liefst 51% van de stemmen behaald. Direct daarop volgt het Palau de les Arts van Santiago Calatrava, La Tour Eiffel van Gustave Eiffel en als laatsten Brug de Millau van Michel Virlogeux en de Wind & Water Bar van Nghiem Dinh Toan. De prijs zal worden uitgereikt tijdens het derde Constructeurs-Café op maandag 12 januari 2015. Jannick, alvast van harte gefeliciteerd en we hopen in de toekomst nog veel van je te zien en te horen!Hergebruik betonconstructies
Wat is het toch boeiend om met vakgenoten over constructies te praten! De afgelopen jaren heeft VNconstructeurs een aantal activiteiten voor haar leden ontplooid waarbij een vakinhoudelijk onderwerp op het programma stond. Activiteiten waarbij de leden over een onderwerp diepgaand werden geïnformeerd, zoals het symposium over Duurzaamheid afgelopen jaar. Of bijeenkomsten waar de leden hun eigen ideeën over een technisch onderwerp konden inbrengen, de Rondetafelgesprekken. Steeds weer leverde dat inspirerende gesprekken op.

Ook dit najaar hebben wij weer een drietal Rondetafelgesprekken georganiseerd, in samenwerking met COBc en NEN over het hergebruik van betonconstructies. De avonden waren in Nieuwegein, Veldhoven en Zwolle, ieder met een opkomst van ca. 25 personen.
Lees meerHerzien protocol galerijplaten in gebruik
Het herziene protocol voor het beoordelen van galerijplaten van galerijflats wordt inmiddels volop gebruikt. Onder andere door inventarisatie van de praktijkervaringen van een aantal constructie- en onderzoeksbureaus is deze herziene uitgave, waar ook VNconstructeurs in een vroeg stadium bij betrokken was, tot stand gekomen. Veel woningbezitters zijn door deze leidraad geïnspireerd tot het laten uitvoeren van een onderzoek naar de constructieve veiligheid van hun bezit, waardoor leden, ervaren constructeurs, inmiddels daadwerkelijk opdrachten uitvoeren aan de hand van dit herziene protocol. Een bijzonder constructief veilige ontwikkeling.
lees meer
______________________________________

Tijdelijke bouwwerken evenementen
Begin november op de landelijke COBc-dag, is de groene versie van het COBc over de Constructieve voorwaarden en toetsingscriteria bij de aanvraag van een omgevingsvergunning gepresenteerd. Een richtlijn opgesteld door constructeurs uit diverse gemeenten om duidelijkheid te geven over de constructieve veiligheid van tijdelijke bouwwerken bij evenementen.
groene versieWind & Water bar
Een van de genomineerden voor de prijsvraag Mooiste Constructie aller tijden was de Wind & Water bar in Vietnam. Dit volledig uit bamboe vervaardigde koepelvormige bouwwerk ligt in het midden van een kunstmatig meer. De bar met een koepel van 10 meter hoog en een overspanning van 15 meter gebruikt de wind en het koele water van het meer voor een natuurlijk ventilatiesysteem. Het basisframe is opgebouwd uit 49 geprefabriceerde delen die bestaan uit diverse samengebonden bamboe onderdelen.
Wind & Water BarBasiskennis Betontechnologie van start
Op 2 en 3 februari 2015 start een de cursus Basiskennis Betontechnologie. Wilt u zich als constructeur onderscheiden in het bouwmateriaal beton? Dan moet u zich nú inschrijven voor de cursus Basiskennis Betontechnologie [bbt]. Deze cursus is namelijk de onmisbare schakel in de opleidingen tot Betononderhoudskundige BV en Betontechnologisch Adviseur BV. Maar ook zult u meer begrip krijgen voor het materiaal waarin u uw constructies ontwerpt. Lees meerKwaliteitsborging vervolg
Er zijn weer volop ontwikkelingen geweest op het gebied van de kwaliteitsborging in de bouw. Zo heeft eind november Bouwend Nederland haar visie gegeven op het wetsvoorstel en zijn er weer diverse bijeenkomsten gehouden waar het onderwerp uitgebreid besproken en bediscussieerd is. Ook heeft het Ministerie van BZK de conceptdefinitie vastgelegd voor Gevolgklasse 1. Een aantal Nederlandse gemeenten zijn pilots gestart om te komen tot een erkend instrument. De VBWTN heeft begin december een officiële reactie gegeven op het conceptstuk van het Ministerie over het bouwproces in het voorgestelde stelsel.
kwartiermakers

Links