Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

CONTEXT nr 8-2013 | woensdag 10 juli 2013
Voorwoord
In deze laatste Context voor de zomervakantie aandacht voor onze participatie in enkele NEN normcommissies waarmee we samen met jullie normen kunnen maken en roepen we jullie op mee te doen aan de campagne BOUW NOU OP!
We sluiten we af met een artikel over de vervanging van het icoon van de Nederlandse voetbalsport, de Nieuwe Kuip.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier en alvast een fijne vakantie!
VNconstructeurs maken normen
Constructeurs werken dagelijks met normen. Die normen veranderen regelmatig, worden steeds uitgebreid en zijn niet altijd even makkelijk te begrijpen. Als wij zoveel werken met die normen, waarom zijn we dan niet betrokken bij de totstandkoming en het onderhoud van deze normen? Waarom oefenen we geen invloed uit op de inhoud, zodat we weten wat er bedoeld wordt? Daar moet verandering in komen; VNconstructeurs moeten normen maken!
Sinds begin dit jaar participeren we dan ook in enkele strategische normcommissies van de NEN. De vertegenwoordiging is als volgt:
• TGB Plenair - Johan Galjaard
• TGB Belastingen en vervormingen - Pieter van Boom
• TGB Betonconstructies - Marcel Vullings en Mark Verbaeten

Via deze nieuwsbrief en onze website zullen we jullie een beeld geven van wat er speelt in normenland waarbij we met enige regelmaat een beroep doen op jullie praktische kennis en ervaringen. Juist met jullie kwalitatief goede input kunnen we invloed uitoefenen op de inhoud en uiteindelijke vorm van een norm, een norm waar we later dagelijks mee werken.

Op dit moment vragen we om jullie inbreng ten aanzien van de huidige normen in relatie tot bestaande constructies.
Lees het volledige artikel en geef je input, zo maken we samen normen!
BOUW NOU OP!
De NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers hebben samen met o.a. Aedes, AFNL, CNV, FNV en BFBN het initiatief genomen voor de campagne BOUW NOU OP! waarin gepleit wordt om in deze tijden van crisis juist slim te investeren in de bouw en daarmee de Nederlandse economie te stimuleren en uit het slop te trekken. Doe ook mee en BOUW NOU OP!
Het voorstel is om de bouw, welke ooit samen met de haven de motor was van de economie, weer een voortrekkersrol te laten vervullen met maatregelen die werkelijk het verschil maken.
Woningcorporaties en verhuurders bijvoorbeeld, moeten weer de mogelijkheid krijgen te investeren in de woningbouw door het slimmer hanteren van de verhuurdersheffing. Stel deze partijen vrij van de heffing als zij weer investeren in nieuwbouw en de verduurzaming van de woningvoorraad.
Daarnaast stelt de campagne voor, om de BTW voor de gehele sector te verlagen naar 6%. Dat betekent ook voordeel voor de kopers en de financiering gaat beslist een stuk gemakkelijker. Onderzoek heeft tenslotte uitgewezen dat elk niet gebouwd huis de overheid een veelvoud aan belastingtegenvallers en extra uitkeringen kost.

Een impuls aan de bouw verdient zichzelf terug, onze Duitse buren zijn daar een prachtig voorbeeld van. En als die impuls dan bestaat uit maatregelen die het verschil maken, dan kan juist de bouw de economie er weer bovenop helpen!
Kom in actie, steun het initiatief en BOUW NOU OP!

Lees hier alles over de campagne
Lees hier het volledige voorstel van NVB
De Nieuwe Kuip
Het consortium Volker Wessels en de voetbalclub Feyenoord hebben sinds september 2012 de handen ineengeslagen om de vervanging van het icoon van de Nederlandse voetbalsport, stadion De Kuip, gestalte te gaan geven.
Dit stadion maakt tevens deel uit van het ‘Nationaal Programma Kwaliteitssprong op Zuid’, een ambitieus plan van de gemeente Rotterdam om Rotterdam-Zuid een impuls te geven. De locatie van het stadion, op Varkenoord, is uiteindelijk gekozen uit financiële overwegingen: de eerder, in december 2008, aangewezen locatie aan de Maas bleek te duur.
Reden voor de vervanging van het in 1937 opgeleverde stadion is de wens om meer inkomsten te kunnen genereren en daarmee de concurrentiepositie van voetbalclub Feyenoord te versterken. In het huidige stadion, ook indien deze grootschalig gerenoveerd zou worden, was dit onvoldoende mogelijk. Het huidige plan is op 362 miljoen euro geraamd.
In juni van dit jaar heeft het college van B&W besloten dat de Nieuwe Kuip daadwerkelijk gebouwd mag gaan worden, maar de gemeenteraad, en met name D66, heeft nog vraagtekens aangezien het hier een erg grote investering betreft en het allerminst zeker is of dit kan worden terugverdiend. Gaat alles toch door, dan moet in 2018 het stadion gereed zijn, zodat het eventueel kan fungeren als stadion voor het Europees Kampioenschap voetbal in 2020.
Bronnen: het AD, de Volkskrant, Hetnieuwenstadion
Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.
  • Normen maken
  • Bouw nou op!
  • De Nieuwe Kuip

Houten constructie voor skyscraper
Hout als voornaamste materiaal in de constructie van een wolkenkrabber. SOM, een Amerikaans ingenieursbureau, heeft een constructiesysteem voor hoge gebouwen ontwikkeld waarbij dit traditionele materiaal de basis vormt van de hoofdstructuur aangevuld met gewapend beton en staal op dragende delen van de constructie. Het systeem wordt Concrete Joined Timber Frame genoemd en reduceert de CO2 uitstoot tot wel 75%. De werking in de praktijk moet nog verder onderzocht en getest worden.
designbuild

Update privatisering toets
Eind 2013 wordt het wetsvoorstel ten aanzien van privatisering van het bouwtoezicht verwacht en ondertussen zijn de gesprekken en discussies nog steeds in volle gang. Op 6 juni was er een symposium over ‘Toezicht bouwconstructies’ en eind juni was er een 2-daagse conferentie over ‘Privatisering bouwtoezicht en constructieve Veiligheid’. Op 5 juli werd door het de Actieagenda Bouw de ‘routekaart naar private kwaliteitsborging’ gepresenteerd. Lees alles via onderstaande links.
Symposium
Conferentie
Actieteam
Rijksoverheid

ALV: Ondanks alles productief en effectief jaar.
Op 13 juni vond de 3e ALV van VNconstructeurs plaats. De opkomst was gering, maar actief betrokken en zo ontstond een bijzonder complete, bondige vergadering. De ambitieuze doelstellingen zijn nog lang niet allemaal gerealiseerd maar ondanks alles, toch een bijzonder productief en effectief jaar.
Lees meer


John Kraus constructeur van het jaar.

Civiel ingenieur John Kraus, leading professional bij Royal HaskoningDHV, is verkozen tot constructeur van het jaar 2013. Volgens de jury mag de prijs dit jaar worden beschouwd als een oevreprijs en dat van Kraus, met zijn 30-jarige loopbaan, mag er beslist zijn. Zelf noemt hij als hoogtepunten het Nissan-kantoor (met demontabele staalconstructie), 200 Weena (helemaal prefab), het Fortis-kantoor (voor het eerst outriggers toegepast in Nederland) en Nemo (onderliggende tunnel gebruikt als fundering). Volgens Kraus moet een constructeur inventief zijn op het vlak van techniek.
cementonline

Links


VNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl