Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

CONTEXT nr 9-2013 | woensdag 28 augustus 2013
Voorwoord
De bouwvakanties zijn inmiddels achter de rug en we kunnen er weer vol daadkracht tegenaan. In deze eerste Context na de zomer gelijk maar van start met een inspirerend en enthousiast bericht; Constructief Ontwerpen is verkozen tot leukste vak van het jaar op de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast wederom aandacht voor de veiligheid van balkons en galerijen waar de constructieve veiligheid van bestaande aangestorte galerijplaten in een praktische studiemiddag centraal staat.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier!
Constructief ontwerpen: leukste vak van het jaar.
Het keuzevak Constructief Ontwerpen op de Hanzehogeschool Groningen is door de studenten zelf beoordeeld als leukste vak van het jaar en kreeg van de 1e jaars studenten Bouwkunde zelfs een 9 als eindcijfer.
Bestond het vak Constructief Ontwerpen voorheen veelal uit hoorcolleges, tegenwoordig is dat veranderd in een mix van buitencolleges, hoorcolleges, practica, excursies en presentaties/verdediging.
Ruim een jaar nadat ir. Jelle Pama als hogeschooldocent aantrad bij Hanzehogeschool Groningen is het lesprogramma Constructief Ontwerpen helemaal vernieuwd en nu vooral gericht op het krijgen van inzicht en meer samenwerking met het bedrijfsleven. Dat blijkt succesvol; niet alleen door de studenten verkozen tot het leukste vak maar ook het aantal studenten groeit.

Buitencolleges, excursies naar bouwplaatsen waarbij men daadwerkelijk een constructie bekijkt, daaraan gekoppelde opdrachten waarin dit geanalyseerd dient te worden (werking krachten, 3 S’en, berekeningen), in combinatie met practica waarin men zelf moet bouwen. Dat geeft ze inzicht in constructies. Juist de zichtbare koppeling tussen praktijk en theorie laat de studenten de essentie van het vak zien en begrijpen. ‘Minder stampen, vooral veel zien, doen en daardoor begrijpen’, is het motto van Jelle Pama.

Gebouwd op deze visie heeft Pama, samen met VNconstructeurs en het ROC Apeldoorn, ook een praktisch lespakket ontwikkeld om het vak te promoten op het Voortgezet Onderwijs. Het pakket wordt nu als pilot gebruikt op de Hanzehogeschool en zal ongetwijfeld tot meer vernieuwende lespakketten leiden.

Het vak Constructief Ontwerpen wordt in ieder geval vanaf volgend jaar een vast onderdeel voor studenten Bouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen.
Inzicht in constructies als basis voor Bouwkunde breed.
Is mijn balkon of galerij wel veilig genoeg?
In mei 2011 stortte een betonnen galerijplaat van de Antillenflat in Leeuwarden naar beneden en nam daarbij onderliggende delen mee omlaag. VNconstructeurs benadrukte direct het belang van periodieke inspecties.
De instorting stond niet op zichzelf en CUR bouw & infra stelde samen met het Platform Constructieve Veiligheid een protocol op voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats gebouwd tussen 1955 en 1970. Johan Galjaard, voorzitter van VNconstructeurs, was een van de commissieleden die het opstellen van het protocol begeleidde.

Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Hoe kun je ‘in een constructie kijken’, wat is het constructieve risico en hoe kun je een aangetaste constructie het beste repareren? Kunnen we ook preventief te werk gaan om aantasting te voorkomen?

Daarover organiseert de Betonvereniging in samenwerking met o.a. VNconstructeurs, SBR/CURnet, het Platform Constructieve Veiligheid en Aedes op 3 oktober een studiemiddag. Een aantal topdeskundigen zullen antwoord geven op deze en vele aanverwante vragen waarbij de constructieve veiligheid van bestaande aangestorte galerijplaten centraal staat.
Deelname aan deze studiemiddag met praktijkseminar levert 2 KW/PE punten ten behoeve van het Constructeursregister.
Voor meer informatie en deelname klik hier.
Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.
  • Leukste vak
  • Veilige galerijen

Roterende wolkenkrabbers
Optimale kamertemperatuur met een draaiende wolkenkrabber.
Doordat de toren verschillende seizoenen kan aanvoelen, draait deze per afzonderlijke verdieping in 1,5 uur tijd volledig rond een centrale as zodat een optimale kamertemperatuur gerealiseerd wordt. De Italiaanse architect David Fischer heeft de constructie bedacht. Het draaien per verdieping wordt mogelijk gemaakt door krachtige windturbines onder elke etage die ook extra energie zullen opwekken. Samen met zonnepanelen op het dak zorgt dit voor een compleet zelfvoorzienende toren.
Bouwwereld

Nationale Staalbouwdag
Op woensdag 10 oktober vind de Nationale Staalbouwdag 2013 plaats, wederom in Hangaar 2 van vliegveld Valkenburg te Katwijk.
Ook dit jaar weer met een uitgebreid congres waar o.a. Johan Galjaard zal spreken over Eurocodes in de praktijk en waar nieuwe staalsoorten, duurzaamheid en het project Wei Wu Ying in Taiwan aan de orde komen. Tijdens dit congres wordt ook de studentenSTAALprijs 2013 uitgereikt. Naast het congres natuurlijk een vakbeurs en het constructeursseminar dat dit jaar in het teken staat van offshore toepassingen van staal.
Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Links


VNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl