Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

CONTEXT nr 11-2013 | maandag 21 oktober 2013
Voorwoord
In deze alweer 11e Context van dit jaar besteden we natuurlijk aandacht aan de aanbeveling van Sara Florisson om de constructeur een meer prominente rol te geven. Daarnaast maken we de data en locaties voor de nieuwe serie rondetafelgesprekken over Robuustheid bekend. Denk ook mee met de ontwikkeling van nieuwe regelgeving over Robuustheid en meld je aan. Verder, vanuit India, prijzen we de VOC mentaliteit van Nederlandse constructeurs en in het bijzonder ons vermogen tot conceptueel denken. We sluiten af met een berichtje van de werkgroep NEN.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier!
Geef constructeur meer prominente rol
De kans op hergebruik van een oud pand met een betonnen draagconstructie neemt aanzienlijk toe als de constructeur een meer prominente rol kan spelen. Door vooraf eerst de technische eigenschappen in kaart te laten brengen, blijken de functionele mogelijkheden vaak veel breder dan gedacht. Dat is een van de aanbevelingen van Sara Florisson, net afgestudeerd aan de TU Delft op het beoordelen van betonnen gebouwen uit de periode 1910-1950.
Door juist de technische eigenschappen te onderzoeken en als uitgangspunt te nemen in plaats van de ruimtelijke en esthetische waarden, blijken de opties voor hergebruik veel groter. Florisson ontwikkelde, als onderdeel van haar afstudeerrapport, ook een protocol voor constructeurs waarmee in zeven stappen die technische eigenschappen in kaart gebracht worden. De eerste vier stappen gaan over de reële kwaliteit van de constructie, het verzamelen van historische informatie, visueel inspecteren, technisch onderzoeken en evalueren. De vijfde stap geeft zicht op de ontwerpmogelijkheden en de laatste twee stappen bieden handvatten voor het waarborgen van de constructieve veiligheid.

Beton toegepast in de periode 1910-1950 is heel anders dan beton van nu. Beter zicht op die eigenschappen en daarmee de constructieve mogelijkheden, biedt veel meer opties voor hergebruik. ‘Geef daarom de architect een minder dominante en de constructeur een meer prominente rol’ is het advies van Florisson.
Het afstudeerrapport en het bijbehorende protocol zijn binnenkort kosteloos te downloaden van de servers van de TU Delft.
Rondetafelgesprekken Robuustheid, denk ook mee!
In november en december organiseert VNconstructeurs in samenwerking met NEN en het COBc weer een serie rondetafelgesprekken. Het thema is Robuustheid.
Graag nodigen wij u, leden en niet-leden van VNconstructeurs, uit om deel te nemen aan een van de rondetafelgesprekken over Robuustheid. Het doel van deze serie is om als constructeur in gesprek te komen met toetsers van Bouw- en Woningtoezicht over de noodzaak om regelgeving te ontwikkelen rond het thema.

De gesprekken zijn gepland vanaf 16.30 tot ± 19.30 uur op:
- dinsdag 12 november bij Ballast Nedam te Nieuwegein
- donderdag 14 november bij Adviesbureau Snijders te Valkenswaard
- dinsdag 3 december bij Royal HaskoningDHV te Rotterdam
- donderdag 12 december bij Bouwtechnisch Adviesbureau Alferink van Schieveen te Zwolle (nog onder voorbehoud)

Het is uw kans om mee te denken bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving. Regelgeving waar ook u als constructeur degelijks mee te maken heeft/krijgt.
Laat uw kans niet verloren gaan om uw invloed op nieuwe regelgeving uit te oefenen en meld u nu aan! Voor aanmelding klik hier of stuur een email aan secretariaat@vnconstructeurs.nl. Klik hier voor meer informatie en het volledige programma.
VOC mentaliteit
De Nederlandse bouwwereld is blijvend veranderd; het land is min of meer af en de bevolking groeit nauwelijks meer. De kennis die in de jaren is opgedaan kan echter wel te gelde worden gemaakt in landen waar nog wel groei zit.
Westerse ingenieurs hebben in het buitenland een reputatie hoog te houden, zo ook de Nederlandse ingenieur. Wij zijn voornamelijk befaamd zijn om onze aan kusten en rivieren gerelateerde kennis, maar ook constructeurs kunnen van grote meerwaarde zijn. In het bijzonder ons vermogen om conceptueel te denken geeft ons een voorsprong op de ingenieurs uit de opkomende landen. Waar wij met vulpotlood en papier de meest ingewikkelde constructies kunnen terugbrengen tot overzichtelijke schema’s en daarmee onze klanten snel en effectief kunnen helpen met het in kaart brengen van voor- en nadelen van verschillende opties, vervalt bijvoorbeeld de Aziatische ingenieur snel in het opzetten van een indrukwekkend ogend, maar log, 3D rekenmodel van een gebouw als geheel. Snel schakelen bij vragen van de architect of de klant is er dan niet meer bij.

Klanten waarderen onze kennis en kunde, ons conceptuele denkvermogen, soms zelfs onze directheid in de communicatie. Onze voormalig minister-president Jan-Peter Balkenende zag het met zijn oproep tot het terugbrengen van de VOC-mentaliteit helemaal niet zo verkeerd; om onze economie sterker te maken worden we gedwongen nog meer naar het buitenland te gaan. De visie van deze man zou hem in veel landen een heldenstatus hebben opgeleverd, maar de eigenwijze Nederlander zit nu met een bouw die in het slop zit. Ik neem geen risico meer en ga die auto kopen.

Dennis Snijders, Teamleider constructies van gebouwen, Royal HaskoningDHV India (redactie Context)
Bericht van werkgroep NEN
Beste VNconstructeurs,
Ik wil jullie namens de werkgroep "Bestaande constructies vs EC" hartelijk danken voor jullie medewerking en bijdragen voor de verdere uitwerking van de nieuwe norm NEN 8702. De werkgroep heeft kennis genomen van jullie opmerkingen en ervaringen en gaat deze nu verwerken. Zodra de eerste resultaten er zijn zullen we dit kenbaar maken.

Werkgroep NEN/normcommissie TGB betonconstructies
  • Constructeur prominenter
  • RTG Robuustheid
  • VOC mentaliteit
  • Bericht werkgroep NEN

Onderwater leefgebied
Een concept voor een leefgebied onder water wat volledig zelfvoorzienend is.
Dat heeft de internationaal bekende conceptueel ontwerper Phil Pauley bedacht. Het geheel bestaat uit 8 bollen die deels onder en boven water liggen met een totale breedte van 340 meter en op het hoogste punt 120 meter boven het water uitsteekt. Het complete systeem is zo bedacht dat door het beheersen van de atmosferische druk, die zich voordoet bij diepte, het de capaciteit heeft om lucht, elektriciteit, voedsel, water en andere hulpbronnen te ondersteunen. Het zou gebruikt moeten worden voor onderzoek, observatie en toerisme.
designboom

Betondag 2013
Op donderdag 21 november wordt weer de jaarlijkse Betondag gehouden met dit jaar als thema ‘Een feest van techniek!’.
De bouw is nog steeds ‘Neerlands meest vindingrijke branche’ en laat deze dag zien tot welke geweldige creaties zij in staat is. Naast de tientallen lezingen, parallelsessies , kennismarkt en het ingenieursplein met dit jaar als thema ‘Hollands trots’ introduceert de Betondag ook de Projectplaces waarbij projecten door opdrachtgevers, bouwers, toeleveranciers en adviseurs gezamenlijk gepresenteerd worden. Verder natuurlijk de uitreiking van ENCI studieprijs en aan de vooravond van de Betondag, tijdens het Betonprijsdiner, de uitreiking van de Betonprijs 2013.
Betonvereniging

Architect Van den Heuvel wint Studentenstaalprijs 2013
De pas afgestudeerde architect Job van den Heuvel heeft de studentenSTAALprijs 2013 gewonnen met zijn afstudeerplan The Bold Line. Het plan, dat Van den Heuvel opstelde met medestudent Ignas Kalinaukas, betreft de transformatie van stedelijke restruimten in Rotterdam tot een bruisende multifunctionele zone met onder meer een langgerekte transparante pergola met een draagconstructie van stalen portalen. De jury kwam met het eindoordeel ‘briljant’ waarbij het intelligente onderzoek en de scherpe analyse als basis voor dit gedurfde project geroemd werden. De kersverse architecten mochten op de Nationale Staalbouwdag 2013 de prijs in ontvangst nemen.
Cepezed

Links


VNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl