Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

CONTEXT nr 13-2013 | woensdag 18 december 2013
Voorwoord
In deze laatste Context van 2013 ruim aandacht voor de stand van zaken ten aanzien van de privatisering van het bouwtoezicht. Daarnaast een artikel met als titel Duurzaamheid: U doet het verkeerd waarmee de commissie Vakmanschap van VNconstructeurs een inleiding geeft voor het in het voorjaar van 2014 te verwachten leden-seminar over duurzaamheid met de werktitel “Alles wat anderen u niet vertellen”. Verder een artikel over niet alledaagse hoofddraagconstructies van kruislaaghout en tot slot een kort verslag van onze aanwezigheid op de Betondag 2013.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier, alvast prettige feestdagen en een zeer voorspoedig 2014!
Privatisering: stand van zaken
Er is de afgelopen weken weer veel gesproken en gediscussieerd over de privatisering van het Bouwtoezicht. Op 27 november kwam de verwachte brief van minister Blok over de verbetering van de private kwaliteitsborging in de bouw. Tijdens het congres ‘Privatisering Bouwtoezicht vanaf 2014’ op 11 december werd de brief door de minister zelf toegelicht waarbij hij de slager om de hoek als voorbeeld nam; “Daar vinden we het normaal dat hij zelf zijn vlees keurt, waarom dan niet in de bouw?”. De minister streeft ernaar om vanaf 2015 te starten met een duaal stelsel voor bouwtoezicht voor een periode van 3 jaar.
Na de minister kwamen enkele sprekers aan het woord en volgden verschillende parallelsessies en discussies waarin diverse partijen uit de bouwkolom, van opdrachtgever tot verzekeraar, VBWTN en de TIS hun rol bij de private kwaliteitsborging bespraken. De richting lijkt duidelijk, maar er zijn nog veel losse eindjes. Ook uit de enquête, die bij inschrijving voor het congres aan alle deelnemers was voorgelegd, bleek verrassend genoeg dat slechts 6% vond dat de markt de verantwoordelijkheid zonder de overheid aankan en zelfs een ruime meerderheid was van mening dat de consument er met private kwaliteitsborging het meest op achteruit zal gaan.

Op 12 december, was het rondetafelgesprek met de Tweede Kamer en de commissie Wonen en Rijksdienst waarbij 16 sprekers vanuit de gehele bouwkolom ieder 2 minuten spreektijd kregen om hun standpunten verwoord in diverse notities te verduidelijken. Ook daar nog veel kritische vragen. Uit alles blijkt dat er nog heel veel moet gebeuren om te komen tot een vorm van private kwaliteitsborging ter (gedeeltelijke) vervanging van het huidige bwt. In januari komt er een Algemeen Overleg met de kamer over de private kwaliteitsborging en wordt er meer bekend over het verloop.
lees meer
Duurzaamheid: U doet het verkeerd
U mag dit artikel beschouwen als een gele kaart voor construerend Nederland. Na alle aandacht voor duurzaamheid in de afgelopen jaren mogen opdrachtgevers van constructeurs verwachten dat wij een helder antwoord op de vraag op we daadwerkelijk duurzamer zijn gaan construeren kunnen formuleren. Echter, waar we haarfijn kunnen aangeven welke oplossingen uit 1970 we anno 2013 niet meer toepassen vanuit pure technische achtergronden, slagen we daar bij het onderwerp duurzaamheid wonderbaarlijk genoeg niet in. Dat constructeurs per definitie duurzaam zijn omdat zij zo een zo efficiënt mogelijk ontwerp nastreven weten we inmiddels. Ja, u gebruikt materiaal goed, maar gebruikt u ook het goede materiaal? Hoe meet u dat? En in welke gevallen is overdimensionering niet duurzaam vanwege overtollig materiaal, en in welke gevallen juist wel duurzaam vanwege flexibiliteit?

VNconstructeurs trekt zich dit vraagstuk aan. Zij heeft met de commissie vakmanschap een groep professionals die zich specifiek bezighoudt met duurzaamheid voor constructeurs. Juist om te komen tot praktisch toepasbare handreikingen. Hoe weet u dat uw meetmethoden wel over de verschillende materialen en toepassingen heen gaan en dat u geen appels met peren vergelijkt? Hoe voorkomt u dat het door u als net iets duurzamer ingeschat staal uit een ver oord ingevlogen wordt? Bouwt u flexibel voor de eeuwigheid of demontabel voor hergebruik? Hoe maakt u een business case van een constructief gezien duurzaam gebouw?

‘Alles wat anderen u niet vertellen’ is de werktitel van het leden-seminar van VNconstructeurs wat momenteel door de commissie vakmanschap wordt georganiseerd voor het voorjaar van 2014. Neem deel, opdat constructief Nederland niet al in de eerste helft het veld wordt uitgestuurd.
Commissie Vakmanschap VNconstructeurs
Kruislaaghout
Op de Internationale Houtdag in Rotterdam op 14 november jl. is aandacht besteed aan een niet alledaagse hoofddraagconstructie voor twee scholen. Deze scholen zijn volledig opgebouwd uit kruislaaghout. Namens Mecanoo architecten werd door dhr Ketelaars het esthetische en bouwkundige aspect belicht. De constructie van de scholen werd uitgelicht door dhr Tuinte van JVZ raadgevende ingenieurs. Zowel het ontwerp van de draagconstructie van de scholen als de detailberekeningen zijn door dhr Tuinte gemaakt.
Kruislaaghout is een relatief onbekend constructiemateriaal, het wordt gekenmerkt door kruislaag verlijmde houten lamellen. Het is zeer geschikt voor toepassingen als grootschalige wand- en vloerelementen en voor lineaire elementen zoals lateien.
De hoofddraagconstructie in kruislaaghout is zichtwerk waardoor er veel raakvlakken zijn met de bouwkundige randvoorwaarden. Een brandwerendheid van 60 minuten is in het kruislaaghout nog goed te realiseren, mits hier in de elementdikten rekening mee is gehouden.
Bij een van de scholen bleek het zelfs mogelijk om tl verlichting aan de onderzijde van de vloer in te frezen, en werden inkassingen in wanden gemaakt om de branddeuren in geopende toestand hierin weg te laten vallen.
Door toepassing van kruislaaghout zijn twee bijzondere scholen gerealiseerd. Het materiaal kent veel mogelijkheden en toepassingen.
De twee scholen in Utrecht en Dordrecht welke in de presentatie zijn uitgelicht zijn opgeleverd en inmiddels in gebruik.
Mecanoo Architecten
VNconstructeurs op de Betondag 2013
Op 21 november vond de Betondag plaats in de Doelen te Rotterdam. Het thema “een feest van techniek” was goed vertegenwoordigd door alle mooie projecten die een podium kregen.
VNconstructeurs was natuurlijk ook aanwezig om alle aanwezigen te informeren over onze activiteiten. Met ons initiatief “constructeur voor de klas” trok onze stand veel bekijks. Aanwezige studenten en scholieren bouwde een uitkraging met materialen uit het lespakket en vele vakgenoten toonden interesse in het geven van een proefles op een middelbare school. Met tientallen nieuwe aanmeldingen zal het lespakket komend jaar vele scholen aandoen om scholieren te enthousiasmeren voor ons vak en te helpen bij hun studiekeuze.

Ook is de VNconstructeurs app voor iOS is gelanceerd om constructeurs te helpen bij het selecteren van een staalprofiel op basis van een gewenste profieleigenschap. Aan het einde van de dag vond de verloting plaats van het boek “structure systems” van Heino Engel. Wij feliciteren Paul Berendsen met een exemplaar van het boek.
• Privatisering: voortgang
• Duurzaamheid
• Kruislaaghout
• Betondag 2013

Drijvend boven landschap
Een resort welke een extra duin in de Chinese woestijn vormt en lijkt te drijven boven het landschap. PlaT Architects heeft met een innovatieve constructie van geprefabriceerde panelen een lichtgewicht oplossing gevonden zodat de druk op de funderingen minimaal is. Het driehoekige frame versterkt de vorm van het hotel en wordt gerepeteerd in een cirkel waarmee het als het ware een wordt met het landschap.
• designboom

Betonprijs en ENCI studieprijs 2013
Tijdens het feestelijke Betonprijsdiner op 20 november j.l. zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de Betonprijs 2013. Het nieuwe onderkomen van het Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken won in 2 categorieën; Utiliteitsbouw en Constructief Ontwerp. Daarnaast viel de nieuwbouw van het Erasmus MC in de prijzen bij de categorie Uitvoering en Nedinsco in de categorie Restoratie/reparatie. Andere winnaars waren Huize Het Oosten, de Ramspolbrug, de keersluis Heumen  en de duurzame modulaire UHSB-brug. Op de Betondag zelf werden tevens de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de ENCI studieprijs 2013.
• Betonprijs 2013
• ENCI Studieprijs 2013

Vakmanschap is meesterschap!?
Op donderdag 16 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst van de Betonvereniging met als thema ‘Vakmanschap is Meesterschap!?’
Vier sprekers geven hun visie op wat er de komende jaren gaat gebeuren in onze bouwsector. Daarin komen vragen aan bod als; “Wordt techniek weer een factor van aanzien?”, “Zijn technici wel vaardig genoeg om hun eigen meerwaarde te tonen?” en “Welk soort mens hoort in deze nieuwe bouwsector en welke opleiding hoort daarbij?”. Verder natuurlijk volop gelegenheid om feestelijk en ongedwongen het nieuwe jaar met elkaar te bespreken.
Voor meer informatie en aanmelding klik hier.Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.

Links


VNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl