Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

Context nr 4-2014 | donderdag 17 april 2014
Voorwoord
Er is weer meer helderheid maar met nieuwe onduidelijkheden over de privatisering van het Bouwtoezicht. In deze Context natuurlijk een update over deze toezeggingen en de nieuwe onduidelijkheden. Verder een verslag van de vruchtbare bijeenkomst over brand en kanaalplaatvloeren en een verslag van het eerste overleg van de normsubcommissie TGB Betonconstructies waar VNconstructeurs zoals aangekondigd in is vertegenwoordigd.
We sluiten af met een verslag van het U-dispuut over het symposium Value of Design.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier!
AO private kwaliteitsborging: toezeggingen en nieuwe onduidelijkheden
Op 27 maart was het langverwachte Algemeen Overleg van Minister Blok met de 2e Kamerleden van de commissie Wonen en Rijksdienst over de stelselwijziging Bouwregelgeving waarin veel geruststellende toezeggingen door Minister Blok, maar waar ook weer nieuwe onduidelijkheden ontstaan zijn. Een brief van de Minister moet daar binnenkort meer helderheid over verschaffen.
Duidelijk is in ieder geval dat het duale stelsel van de baan is en dat er volgtijdelijk te werk wordt gegaan. De ingangsdatum 1 januari 2015 is losgelaten; als alle partijen er klaar voor zijn wil de Minister in de loop van 2015 starten met private borging van kwaliteit bij ‘eenvoudige’ bouwwerken. De term ‘eenvoudige’ moet nog nader uitgewerkt worden maar we kunnen hierbij denken aan de klasse CC1 uit de Eurocodes. Zwaardere klassen zoals CC2 en CC3 blijven vooralsnog bij de gemeenten.
Voor die ‘eenvoudige’ bouwwerken die dan privaat op kwaliteit geborgd zijn, komt er een ‘ingebruiknamevergunning’ waarbij de gemeente na bouwen vaststelt dat het dossier compleet is en dat er volgens de regels is gebouwd. En er komt geen verplichte garantie voor koopwoningen.
Vooral de ‘ingebruiknamevergunning’ leverde een hoop discussie en onduidelijkheid op. Dus toch een weliswaar ‘lichte’ toets door de gemeente? En wat moeten we daar dan onder verstaan?
De kamer heeft de minister dan ook gevraagd de uitgangspunten voor de verdere vormgeving van dit nieuwe stelsel duidelijk aan te geven. Binnen enkele weken wordt een brief van de Minister verwacht die dan meer helderheid moet gaan bieden. To be continued…
Verslag bijeenkomst kanaalplaatvloeren en brand
Eind maart vond de bijeenkomst over de onderzoeken naar brand en kanaalplaatvloeren plaats bij de BFBN te Woerden. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst kreeg men een toelichting op de resultaten van het onderzoek van Holcofire en werden aanbevelingen gedaan voor het ontwerp van kanaalplaatvloeren.
Ronald Klein-Holte van VBI beet het spits af met een samenvatting van de ontwikkelingen en onderzoeken sinds de brand in de parkeergarage aan Loydstraat te Rotterdam. Na een toelichting op de resultaten van de studie van Holcofire door Johan Galjaard volgde een discussie- en vragenronde. Voor de conclusies ten aanzien van dwarskrachtcapaciteit zijn de onderzoeksresultaten in overeenstemming met de opgestelde rekenregels, die daarmee voldoende gevalideerd zijn. De druklagen, die specifiek in Nederland worden toegepast, behoeven nog extra aandacht. Uit het onderzoek is gebleken dat de richtlijnen veilig zijn maar er wordt nog wel gewerkt aan een mogelijk ruimere formulering voor het veilig toepassen van dikkere druklagen naar aanleiding van vragen van constructeurs.
Het ERB is gevraagd de consequenties van de resultaten van het onderzoek in relatie tot de 2e brief van de BFBN te beoordelen. De brief is verwerkt in een BRL, die door de prefab leveranciers in Nederland gehanteerd wordt. Eventuele wijzigingen hangen af van deze beoordeling en het nadere onderzoek naar druklagen zodat de constructeur als mogelijk meer ruimte krijgt bij de toepassing hiervan. Verder wordt geadviseerd een 3e BFBN-brief niet overhaast en bij voorkeur in overleg met een delegatie van constructeurs tot stand te laten komen.
Er volgt nog een advies van het ERB over hoe om te gaan met bestaande bouw en er komt nog een bijeenkomst van de vroegere Begeleidingscommissie Brand.
Een vruchtbare bijeenkomst in een bijzonder open sfeer. Voor geïnteresseerden is het rapport van Holcofire bij de BFBN te bestellen. Voor leden van VNconstructeurs € 25,00, overigen € 35,00.
VNconstructeurs vertegenwoordigd in de normsubcommissie
Zoals eerder aangekondigd wordt vanuit VNconstructeurs actief meegewerkt aan het opstellen van normen en richtlijnen. Ir. Marcel Vullings en ing. Mark Verbaten zijn namens VNconstructeurs lid van de normsubcommissie ‘TGB Betonconstructies 351 001 09 / VC20’
Op maandag 7 april ’14 is het eerste overleg bijgewoond. Hier volgt een verslag van de verschillende werkzaamheden en opzet van deze commissie en de voor onze beroepsgroep van belang zijnde onderwerpen welke aan bod zijn gekomen in deze eerste vergadering.
Vanuit de ‘normcommissie Technische Grondslagen voor Bouwconstructies 351 001’ wordt alles op het gebied van constructieve betrouwbaarheid van bouwwerken behandeld. Het resultaat hiervan zijn de eurocodes met de bijbehorende Nederlandse nationale bijlagen en gerelateerde uitvoeringsnormen. Vanuit de verschillende gangbare bouwmaterialen zijn aparte subcommissies actief.
Lees meer
Value of Design
Op 18 maart organiseerde het U-dispuut, de studievereniging van Building- en Structural Engineering aan de TU Delft, het driejaarlijkse symposium ‘the Value of Design’ .
In samenwerking met ARCADIS waren vier internationale namen uit de bouwwereld bij elkaar gekomen om te spreken voor bijna 300 studenten en professionals in het auditorium van de TU Delft. Charles Besjak, director Structural Engineering sprak over de pionierspositie van SOM in het parametrisch ontwerpen. Richard Garlock van LERA besprak op een luchtige manier hoe hij de rol van de constructeur in de toekomst ziet. De komische manier waarop Massimiliano Fuksas zijn ideeën over architectuur overbracht aan de zaal werden door zijn opvolger Thorsten Helbig van Knippers Helbig Advanced Engineering werkelijkheid. Het bestuur van het U-dispuut wil graag ARCADIS bedanken voor de ondersteuning, de gastsprekers voor hun inspirerende presentaties en natuurlijk alle aanwezigen die dit evenement hebben mogelijk gemaakt.
• private kwaliteitsborging
• verslag bijeenkomst
• normcommissie TGB
• Value of Design

Stedelijke mix
2 ontwerpers van AMLGM hebben de typische woontoren geherdefinieerd in hun visualisatie van de ‘stedelijke mix’ over een vervoersknooppunt in New York.
Met dit project stellen Matt Bowles en Chad Kellogg voor, om overgebleven ruimtes rondom vervoersknooppunten zoals viaducten en verhoogde treinrails optimaal te benutten voor woonruimtes. Een betere verdichting van de stad en tevens een voordeel voor toekomstige bewoners: vlakbij of zelfs boven vervoersmogelijkheden.
• designboom

College echt praktisch toepasbaar
Het College Constructief over Duurzaamheid op woensdag 23 april belooft daadwerkelijk een praktisch toepasbaar college te worden. Exclusief voor alle deelnemers is er ook nog een bijzonder interessant extraatje wat nog niet eerder voorhanden was.
Naast het inhoudelijk sterke, praktisch toepasbare programma is er speciaal voor alle deelnemers aan dit college een digitale reader ontwikkeld met daarin de verzamelde informatie en aanbevelingen uit het onderzoek van VNconstructeurs. Een bron van informatie over milieubelastingen van constructies die nog niet eerder voorhanden was!
Tot slot ontvangt u in tegenstelling tot eerdere berichtgeving maar liefst 2 KE/PE punten voor het constructeursregister.
Kortom, voor ontwerpend constructeurs en iedereen die zich bezighoudt met de toepassing van materialen een college wat je niet mag missen! Er kunnen slechts een beperkt aantal personen deelnemen aan dit avondcollege. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Wees er dus snel bij.
Ga voor meer informatie, het volledige programma en aanmelding op www.vnconstructeurs.nl

Lindenhovius ingenieur van het jaar 2014
Tijdens de Dag van de Ingenieur is Karianne Lindenhovius uitgeroepen tot ingenieur van het jaar 2014.
Ze levert een grote bijdrage als ondersteuner bij innovaties in de gezondheidszorg en is daarmee komend jaar de ambassadeur van de techniek. De Vernufteling, de prijs voor het meest innovatieve ingenieursproject, ging naar Royal HaskoningDHV die met hun ‘opvouwbare sluisdeur’. Dankzij deze vinding kunnen er tientallen miljoenen bespaard worden bij de vervanging van sluisdeuren in de komende jaren.
• dag van de ingenieur

Links
AGENDA
kwartiermakers kwaliteitsborging: blijf op de hoogte via nieuwsbrief
betonvereniging: constructeursdag
Dag van de bouw: 24 mei
BmS: staalprijs 2014 aanmelden tot 1 mei
YouCon: 24 mei Markthal experience
Cobouw: hunkeren naar erkenning
Cobouw: rol constructeur onderschat
Bouwwereld: nieuwe woningen gesloopt
NEPROM: 15 mei dag van de projectontwikkeling
NLingenieurs: 3 sterke nominaties EFCA
Cementonline: Wijte hoogleraar betonconstructies TUe


VNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl