Online nieuwsbrieven


 < Terug naar overzicht

Context nr 8-2014 | vrijdag 29 augustus 2014
Voorwoord
De zomervakantie zit er weer op en in deze Context kijken we alvast vooruit naar wat er allemaal komen gaat. Allereerst wordt er op 6 oktober het tweede Constructeurs-Café georganiseerd.
Vervolgens wederom een oproep om te reageren op de consultatieversie van de Wet Kwaliteitsborging; graag reacties voor 2 september zodat wij als VNconstructeurs een breed gedragen standpunt kunnen innemen. We sluiten af over constructieve veiligheid bij evenementen. Na een druk festivalseizoen met helaas weer een calamiteit, wordt het verwachte document van het COBc hierover bijzonder actueel.

Wij wensen jullie weer veel leesplezier.
Tweede Constructeurs-Café
Begin juli organiseerde de commissie Ondernemerschap het eerste Constructeurs-Café; een succesvolle aftrap van een serie businessmeetings om constructeurs en bureaus te inspireren tot meer commercieel en business succes. Op maandag 6 oktober wordt het tweede Constructeurs-Café gehouden met maar liefst 2 interessante gastsprekers die elk een compleet ander aspect van het ondernemerschap zullen belichten.
Na ontvangst en de inleiding bijt Anke van Luyt het spits af met een verrassende presentatie over onbewuste communicatie. De eigenaar van Manièra, een internationaal instituut voor representatieve en persoonlijke ontwikkeling, geeft ons inzicht in wat we onbewust allemaal communiceren en biedt vervolgens praktische handreikingen om zelf te bepalen hoe we gezien willen worden.
Na een korte pauze zal Prof. Dr. Tjeu Blommaert, hoogleraar bedrijfseconomie en auteur van diverse boeken op dit gebied, in zijn presentatie nader ingaan op de financiële kant van het ondernemerschap. Alles over business- en verdienmodellen en antwoorden op vragen over gezonde marges en financiële reserves.
We sluiten het Constructeurs-Café weer af met een gezamenlijk driegangen diner in Theatercafé Markant waarbij volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over deze aspecten van het ondernemerschap. Deelname kost voor leden slechts € 60,- en voor niet-leden € 85,- ex BTW.
Klik hier voor meer informatie, het volledige programma en aanmelding.
Wet Kwaliteitsborging: reageer!
In voorgaande nieuwsbrief hebben wij al aandacht besteed aan de consultatieversie van de Wet Kwaliteitsborging. Daarbij hebben wij u opgeroepen om te reageren, zodat wij als vereniging ons standpunt kunnen innemen en uitdragen. Tot op heden hebben wij een beperkt aantal reacties mogen ontvangen. Op basis hiervan zullen wij het standpunt van de vereniging bepalen. Mocht u echter alsnog iets over dit onderwerp willen inbrengen, dan verzoeken wij u om voor 2 september uw opmerkingen in te brengen.
Enkele zorgen die steeds terugkomen zijn de borging van de onafhankelijkheid van de toetsing, de kwaliteit, de verdeling van verantwoordelijkheden, en hoe om te gaan met bestaande gebouwen.
Graag uw reactie sturen naar secretariaat@vnconstructeurs.nl.
Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Johan Galjaard
Voorzitter VNconstructeurs
Constructieve veiligheid evenementen
Tijdelijke constructies worden niet alleen toegepast als constructieve ondersteuning bij bouwwerken maar komen ook veel voor bij drukbezochte evenementen. Daar worden de laatste jaren steeds grotere en risicovollere constructies bedacht voor tenten, podia, tribunes en dergelijke. Na wat er gebeurd is bij onder andere Pukkelpop, gaan steeds meer gemeentes serieus om met het aspect ‘constructieve veiligheid’ bij de evenementenvergunning die ze verlenen. Het is echter erg lastig wat voor welk type constructie aangeleverd moet worden zonder dat dit disproportioneel wordt. Het goed beoordelen/aanleveren van de juiste stukken betekent zowel voor gemeentes als voor organisatoren van evenementen nogal een omslag.
Op dit moment is het COBc bezig een document te maken met de titel: “Constructieve voorwaarden en toetsingscriteria bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning”. Dit document zal als groene versie op de COBc-dag in november gepresenteerd worden en moet meer duidelijkheid geven over wat er voor welk evenement aangeleverd en getoetst moet worden.
Word ook lid van VNconstructeurs en help ons om gezamenlijk de missies en doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Mail deze nieuwsbrief ook vooral door aan uw collega's. Als zij zelf ook Context willen ontvangen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via onze website.
• 2e Constructeurs-Café
• Wet kwaliteitsborging
• Veiligheid evenementen

Het Pantheon
Door de eeuwen heen zijn er fantastische en bijzondere constructies gebouwd. Zo ook het unieke Pantheon te Rome daterend uit 125 jaar na Christus. Deze cirkelvormige Romeinse tempel heeft na 1800 jaar nog steeds de grootste koepel van ongewapend beton ter wereld! Om deze kolossale koepel van 43,5 meter te vervaardigen hebben de Romeinen het gewicht ervan beperkt door het toepassen van cassettes (uitsparingen), door naar boven toe de koepel steeds dunner te maken en door steeds lichter betonmengsel te gebruiken.  Ingenieus stukje constructie van bijna 2000 jaar oud.
Wikipedia

NRP bijeenkomst
Op dinsdag 28 oktober organiseert het NRP een interessante bijeenkomst over de constructieve uitdagingen bij het herbestemmen van karakteristieke bebouwing. Na een introductie op het onderwerp worden 3 praktijkcases kort toegelicht waarna per case een uitgebreide workshop gegeven wordt. Vooraf is er tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding door de locatie van deze bijeenkomst: het IMd kantoorgebouw, gehuisvest in een voormalige fabrieksloods.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Nominaties Nationale Staalprijs
Vlak voor de zomervakantie zijn de 15 nominaties voor de Nationale Staalprijs 2014 bekend gemaakt. De genomineerde projecten vallen onder vijf categorieën. Voor het eerst dit jaar wordt ook een Nationale Duurzaamheidsprijs Staal uitgereikt aan het project dat juist door het gebruik van staal voorbeeldige prestaties levert op het gebied van duurzaamheid. De winnende projecten worden bekend gemaakt op de Nationale Staalbouwdag op 2 oktober in Katwijk aan Zee.
Nationale staalprijs 2014

Links


VNconstructeurs
Telefoon: 085 - 401 63 47 | secretariaat@vnconstructeurs.nl

www.vnconstructeurs.nl